Публічний договір надання інформаційних послуг

Сторони і предмет договору

Фізична особа – підприємець Петренко Наталія Петрівна, яка діє на підставі Виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 04 квітня 2019р., реєстраційний номер 2 068 000 0000 041610, іменована надалі Виконавець з однієї сторони, пропонує фізичним особам (надалі – «Замовник») отримати інформаційні послуги, передбачені цим Договором.

Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови є однакові для всіх Замовників.

На підставі цього договору Виконавець зобов’язується надати інформаційні послуги з доступу до навчальних матеріалів на сайті https://vstup.kiev.ua (далі Сервіс «Вступ»), а Замовник після оплати послуг відповідно до умов користування може користуватися обраними ресурсами, які знаходяться на сайті Сервісу «Вступ».

Замовником визнається фізична особа, яка здійснює доступ до Сервісу «Вступ» з допомогою мережі Інтернет. Здійснення доступу до Сервісу «Вступ» означає беззастережну згоду і прийняття з боку Замовника цього договору і умов використання Сервісу «Вступ».

 

Права і обов’язки сторін

Виконавець зобов’язується надати Замовнику доступ до Сервісу «Вступ» на підставі реєстрації Замовника на сайті Сервісу «Вступ», підтвердження адреси електронної пошти Замовника і оплати вартості доступу до обраного Замовником набору навчальних матеріалів.

Замовник зобов’язується зареєструватися на сайті Сервісу «Вступ», підтвердити власну адресу електронної пошти і оплатити вартість доступу відповідно до актуальних на дату оплати тарифів.

Замовник зобов’язується і гарантує, що при здійсненні доступу до Сервісу «Вступ» не буде здійснювати жодних дій задля обходу засобів технічного захисту веб-сайту і матеріалів Сервісу «Вступ». Копіювання навчальних матеріалів Сервісу «Вступ» заборонено.

Замовник розуміє і погоджується з тим, що Виконавець може на свій розсуд оновлювати навчальні матеріали Сервісу «Вступ» без спеціального повідомлення Замовника.

Замовник погоджується з використанням Виконавцем персональних даних для забезпечення надання йому інформаційних послуг за договором, а також інформаційного обслуговування Замовника.

Виконавець залишає за собою право в будь-який час припиняти, обмежувати доступ Замовника до Сервісу «Вступ» в разі порушення Замовником положень цього договору.

 

Дійсність договору 

Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем оплати послуг користування інформаційними матеріалами Сервісу «Вступ» від Замовника.

Реєстрація на сайті Сервісу «Вступ» і/або плата послуг користування навчальними матеріалами Сервісу «Вступ» є підтвердженням акцептування даної оферти Замовником.

 

Порядок оплати і надання послуг

Для отримання доступу і користування навчальними матеріалами Сервісу «Вступ» Замовник здійснює оплату обраного набору навчальних матеріалів (пакету) з допомогою відповідної кнопки «Купити» на сайті Сервісу «Вступ»

Оплата послуг користування навчальними матеріалами здійснюється шляхом електронних грошових переказів на розрахунковий рахунок Виконавця. Зарахування банком грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця здійснюється протягом 3 банківських днів.

Замовник здійснює оплату послуг користування навчальними матеріалами сервісу «Вступ» згідно з тарифами і на період часу, які вказані на головній сторінці Сервісу «Вступ».

Після здійснення оплати послуг користування навчальними матеріалами Замовник реєструється на сайті Сервісу «Вступ» шляхом створення облікового запису після натискання кнопки «Вхід | Реєстрація» на сайті Сервісу «Вступ».

За умови наявності облікового запису на сайті Сервісу «Вступ» і отримання оплати за користування навчальними матеріалами Виконавець невідкладно надає Замовнику доступ до оплаченого Замовником набору навчальних матеріалів (пакету). Доступ надається на період, вказаний на головній сторінці сайту Сервісу «Вступ».

Після завершення періоду користування навчальними матеріалами Виконавець припиняє доступ Замовника до Сервісу «Вступ».

 

Відмова від відповідальності

Сторони несуть відповідальність за виконання чи порушення умов даного договору відповідно до законодавства України. 

Виконавець надає доступ до сайту за URL адресою сайту https://course.vstup.kiev.ua «в тому вигляді, як є», що не гарантує Замовнику відповідність послуги можливим очікуванням.

Виконавець не несе відповідальності за можливу шкоду, заподіяну третім особам діями Замовника, інформація про дії Замовника залишається в Сервісі «Вступ» і фізично з нього не видаляється.

Замовник розуміє і погоджується з тим, що Виконавець не може гарантувати безперебійну і безпомилкову роботу сайту Сервісу «Вступ» і не несе відповідальності за технічні збої програмного чи апаратного забезпечення на будь-якій стороні в мережі Інтернет.

 

Порядок прийому рекламацій і повернення коштів

В разі виникнення труднощів у користуванні чи претензій до якості надання послуг Замовник може звернутися з мотивованим зверненням на електронну адресу Виконавця vstup.kiev.ua@gmail.com.

Повернення грошових коштів, які були перераховані Замовником на розрахунковий рахунок Виконавця здійснюється після звернення Замовника на електронну адресу Виконавця vstup.kiev.ua@gmail.com і тільки у випадку відсутності на сайті Сервісу «Вступ» фіксації авторизованого (з допомогою зареєстрованого логіна та паролю) вхід Замовника на сайт Сервісу «Вступ» або до активації Виконавцем Замовнику доступу до навчальних матеріалів Сервісу «Вступ».

 

Реквізити Виконавця

Найменування: ФОП Петренко Наталія Петрівна
Код отримувача: 3355709363
Назва банку: ФIЛIЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ"ПРИВАТБАНК"
Рахунок Виконавця: 26002052714840
Валюта: UAH
Код Банку (МФО): 320649